Bahçe Toprağı

Bahçe Toprağımız

Tel:0(553)786 19 55   Gsm: 0(532)286 19 55

Elenmiş Toprak

model_128

Ürün herhangi yabani tohum ve ayrık otlarına karşı yüzeyden asgari 1 mt alt kısımlarda bulunan kesitlerden seçilir.Tesislerimizde eleme işlemi yapılarak içeriğinde ki taş, kesek alınır. Tesviye işlemi daha kolaylaşır.

Organik madde bakımından zenginleştirmek bitki ve çim alan sağlığı açısından uzun vadede oldukça faydalı olacaktır.

Çim Karışım Toprağı

model_129

 

%40 elenmiş nebati toprak

%30 doğal elenmiş kum

%15 volkanik tüf

%15 organik madde

Futbol Sahası gibi profesyonel çim alanlarında bu karışım kullanılmaktadır.Çim Bakım Harcı  Çim ekilecek alana 10 ila 15 cm kalınlığında serilerek Çimlenme ve kardeşlenme için uygun ortam hazırlanır .Bu katman köklerinin iyi çalışması için çok uygun ve besleyici bir zemindir.İçindeki keçi gübresi uzun dönem besleme özelliği katar.Karışımda bulunan volkanik tüf su tutma kapasitesini artırarak nem oranını dengeler. Kuruma ve yanmalara karşı risk azaltır.Öğütülmüş ve fermente edilen çam kabuğu kök besleme ve gevşek bir doku oluşturduğu için kök hareketliliği kolaylaşır.

Keçi Gübresi(Organik Gübre)

model_130

 

Sonuçta organik gübre gibisi yok!Topraklarımız ve bitkilerimiz kimyasal gübrelerle yanlış ve fazla gübreleme sonucunda deforme olmaktadır.Bitkilere gerekli besinleri ulaştırma işleminde görevli mikroorganizma faaliyetlerini artırmak ,bozulan toprak bünyelerini düzeltmek sadece organik gübreler ile sağlanabilmektedir.Kullanılacak organik gübrenin taze olması,içinde istenmeyen yabancı ot ve bitki hastalıkları ihtiva etmesi,bitkileri ve toprağı bozmaktadır.Ege bölgesinde hayvancılık yapan çiftçilerden toplanan   keçi gübreleri en az sekiz ay fermantasyona tabi tutulur. Fermantasyon sonunda, öğütme ve eleme işlemi yapılarak bitki ve fidanların kullanacagı hale getirilir.Bitki ve fidanlarda besleme özelliğine sahip olan  keçi gübresi 80 litrelik çuvallarda ambalajlanır ve kullanıcılarının hizmetine sunulur.Çim alan ve bitkilerin organik beslenmesi ve soğuk kış aylarında kök bölgesini sıcak tutması sayesinde uzun ömürlü peyzaj alanları sağlamak için mutlaka kullanılması gereken bir materyaldir.

Fidan Dikim Harcı

model_131

 

Saksı ve fidan dikim harcı, saksı harcı, keçi gübresi, orman humusu ve volkanik tüfün kaba öğütülüp işlenerek fermente edilmesiyle elde edilen bir harçtır.

Kullanışı: Saksılı bitkilerin yıllık bakımlarında saksı toprağının değiştirilmesinde kullanılır. Fidan dikim harcı olarak meyve ve süs fidanlarının dikiminde açılan çukura fidan dikim harcı doldurulur ve içine fidan dikilir.Ağır ve sıkı bünyeli topraklarda,toprak yapısını tedavi fonksiyonu önemlidir.

 

Çim Bakım Harcı

model_132

 

Çim bakım harcı, keçi gübresi, orman humusu ve volkanik tüftün ince öğütülerek işlenip fermente edilmesiyle elde edilen zengin karışımlı bir harçtır. Çim bakım harcı su tutma kapasitesiyle bitkiye yavaş yavaş ve dengeli bir biçimde besin maddesi sağlar. Kullanışı: Çim alanları bahar ve güz aylarında biçildikten sonra biçilen çimin üzerine 1 cm kalınlığında ÇİM-BAKIM HARCI serilir, tırmıklanarak taban toprağı ile teması sağlanır, mümkünse silindir ile üzerinden geçilerek sıkıştırılır ve sulama yapılır. Çim bakım harcı yeni ekilen çim alanlarda %50 -01 Extra kum karıştırılarak kapak harcı olarak da kullanılabilir.Doğal besleme ve soğuk kış aylarında malç etkisiyle çim alanlarımızı çok sağlıklı tutan bir malzemedir.

 

Volkanik Tüf

model_133

 

Volkanik Tüf Doğal yapısından kaynaklanan gözenekli yapısı ve bu yapıdan kaynaklanan hafifliği ile bitkiye rahat gelişebilecegi bir ortam sağlamada  kullanılabilecek en önemli üründür. Gözenekli yapı suyu içerisinde tutmakta,  tarımsal alanlarda bitki ve fidanı besleme ve buharlaşmayı azaltmaktadır.

Çam Kabuğu

model_134

 

Ağaç Kabukları Bitkilerin daha iyi gelişme gösterebilmeleri için toprağın fiziksel özelliklerini (sıcaklık, nem vb.) artırmak, kaliteli, erkenci ve bol ürün almak amacıyla toprak yüzeyinin ince bir tabakayla kaplanmasına malçlama denir. Malç materyali olarak çam pürü, bitki sapları, saman balyaları, torf gibi maddeler kullanılabileceği gibi daha kullanışlı olarak değişik renk ve kalınlıktaki plastikler malç materyali olarak kullanılabilir. Yapılan bir araştırmada 0,02 mm. kalınlıktaki şeffaf plastik kullanılmış, sonuçta ise % 40’lık bir verim artışı sağlanmıştır. Malçlamanın faydalarını şöyle sıralayabiliriz: – Malçlama toprak yüzeyinde buharlaşmayı önlediğinden daha az sulamaya ihtiyaç duyulur. – Şeffaf plastikle malçlamada toprak sıcaklığı 3-5 0C daha fazla olduğundan bitki kökleri daha iyi gelişmekte ve bu durum kuvvetli bir büyümeyi teşvik etmektedir. Malçlamadan istenilen faydanın sağlanması için dikim yönünün kuzey-güney istikametinde olmasında büyük yararlar vardır. Özellikle ipe sardırılan, uzun boylu ve birbirini gölgeleyen hıyar gibi bitkilerde dikim kuzey-güney istikametinde olmalıdır. – Yabancı otların kontrolünde faydalıdır. – Şeffaf plastik malçlarda, malçın altında biriken su damlacıkları ışığı yansıtarak sera içinde mütecanis bir aydınlatma (illimunasyon) sağlamakta ve bu durum fotosentez olayını artırmaktadır. – Plastik malçlama toprak rutubetini tuttuğundan sera içerisinde rutubete bağlı olarak gelişen mantari ve bakteriyel hastalıkların yayılmasını önlemektedir (Yalancı Mildiyö gibi). Malçlama toprak tam tavında iken dikime hazırlandıktan sonra plastik malç materyali gergin bir şekilde toprak üzerine serilir. Fidelerin geleceği yerlere + , O veya X şeklinde kesilerek fideler dikilir. Plastik yanlarından n şeklinde telle de toprağa tutturularak plastiğin kayması önlenir. Ayrıca fideler dikildikten sonra da malç örtülebilir. Bu uygulamada malçın çekilmesi anında çok daha fazla dikkat etmek gerekir. 0,02 mm. kalınlığındaki plastik materyali dekara 18- 20 kg. yeterli olmaktadır.

Dolomit Taş

model_135